Polska Wyszukiwanie Co To Za Numer

Numer telefonu: +48717234399
(0717234399, 0048717234399)

Wyświetlenia: 74
Opinie: 20
0.0
Groźba
29 maj 2021
N_kaj_ce telefony, oszu_ci z dala od nich
Groźba
20 kwi 2021
Ostatnio wys_ali mi taki komentarz: nie odnotowano wp_aty zaleg_o_ci aby unika_ dalszych dzia_a_ windykacyjnych niezw_ocznie regulowa_ kwot_ 12411.95. Jestem dzieckiem i nie wiem co mam z tym zrobi_ bo n_kaj_ mnie ju_ rok i mnie ju_ denerwuj_ te smsy
Groźba
16 kwi 2021
N_kanie smsami. Nie chc_ wyja_ni_ powodu.
Groźba
24 mar 2021
Falszywa windykacja
Groźba
23 mar 2021
Dzwoni_am tam co do zad_u_enia Pani by_a bardzo nie mi_a, kaza_a mi po_yczy_ si_ 3000 z_ do 11 dni jak jej powiedzia_am _e nie mam takiej mo_liwo_ci i _e mam dziecko na utrzymaniu to mi odpowiedzia_a _e mog_am o tym my_le_ wcze_niej i nie robi_ dziecka skoro wiedzia_am _e mam zad_u_enie. Nie chcia_a mi poda_ imienia i nazwiska prze_o_onego a tym bardziej numeru telefonu do niego bo stwierdzi_a _e 'kierownik nie b_dzie chcia_ rozmawia_ z d_u_nikiem', tym bardziej nie chcia_a mi udost_pni_ nagrania z rozmowy. OSZUSTWO!!! Nie wp_aca_ ani z_ot—wki!
Groźba
13 mar 2021
Zasada naczelna Đ to odbiera_ listy polecone od s_du, a gdy w tej kopercie jest nakaz zap_aty natychmiast skonsultowa_ z prawnikiem Đ mamy dwa tygodnie do z_o_enia sprzeciwu. * Druga zasada Đ nie podajemy _adnych danych osobowych pracownikom windykacji, my nie wiemy kto do nas dzwoni, tu chodzi o nasze bezpiecze_stwo. * Trzecia zasada Đ nie podpisujemy _adnych ug—d i nie wp_acamy _adnych pieni_dzy takim firmom bez rzetelnej konsultacji. Je_eli zapami_tamy te trzy zasady, ca_kiem mo_liwie _e uda si_ wyj__ z ka_dego d_ugu obronn_ r_k_. Pami_tajmy te_, _e ka_da bezprawna windykacja powinna zako_czy_ si_ zawiadomieniem do prokuratury.
Groźba
12 mar 2021
Zorganizowana grupa przest_pcza pod now_ nazw_ fortunato pod wodz_ kamila karpickiego z Wroc_awia powinna mie_ ju_ dawno zabezpieczone twarde dyski i dokumenty przez odpowiednie s_u_by . Grupa przest_pcza skupuj_ca nieistniej_ce lub przeterminowane zad_u_enia z 2 % warto_ci aby nast_pnie wmawia_ rzekomy d_ug . System nacisku telefonicznego , agresja , pisma , wizyty podejrzanych typ—w to metody wy_udzenia rzekomego zad_u_enia . Moja rada jest taka . W razie telefon—w z __daniem podania daty urodzenia goni_ tych przest_pc—w pod wodz_ kamila karpickiego . Zapisywa_ nazwiska dzwoni_cych i zg_asza_ na policj_ . Rzetelna firma windykacyjna powinna wys_a_ do d_u_nika pe_n_ dokumentacj_ potwierdzaj_c_ istnienie zobowi_zania i grzecznie prosi_ o sp_at_ . Je_eli nie skutkuje to do S_du . Kamil karpicki przewodzi firmie skupuj_cej za bezcen nieistniej_ce zad_u_enia i metod_ szanta_u , wymuszania i psychologicznego nacisku zmusza do sp_aty nieistniej_cych d_ug—w . Dzia_anie jak z dekady lat 90-tych kiedy r—_ne mafiozy i cwaniaczki ,, nalicza_y '' wystraszonych ludzi i __da_y zap_aty nieistniej_cych d_ug—w . Osoby stosuj_ce takie metody otrzyma_y wieloletnie wyroki lub s_ dwa metry pod ziemi_ . Kamila karpickiego ze swoj_ grup_ ( obecnie ) fortunato r—wnie_ czeka nieciekawy koniec .
Neutralny
14 lut 2021
Panie kt—re odbieraja telefon nie sa kompetentne do wykonywanej pracy. Ludzie dzwoniacy, chc_c uzyska_ informacje nie dostaja jej...i to ma byc firma ktora chce sie dogadac z lydzmi?
Groźba
08 lut 2021
N_kaj_cy
Groźba
23 sty 2021
N_kanie n_kanie n_kanie 10 razy dziennie

Przejrzeć 0717234399 ( +48717234399 )

Czy dzwonisz pod ten numer? Pomóż innym, zostawiając opinię.

Numer lokalny: +4871 - 7234399 Wroclaw, Polska Telefon dzwonił: +48717234399

Wroclaw, Polska: +48717234399 | 0717234399

Numer kierunkowy:
71
Czas Lokalny:
Lokalna Strefa Czasowa:
Europe/Warsaw
Miasta używające +4871 :
  • Wroclaw

Polska Dane o Kraju

Kod kierunkowy kraju:
Kod wyjścia:
00
Kody ISO:
PL/POL
Stolica:
Warsaw
Łączna Populacja:
38,500,000
Kontynent:
Europe
Czas Lokalny:
Europe/Warsaw

Jak zadzwonić na telefon komórkowy Polska z:

Międzynarodowe Numery Kierunkowe

Jak zadzwonić z Polska do

Jak zadzwonić wewnątrz Polska

Polska Numer telefonu:
+ 48 + Numer kierunkowy + 7-cyfrowy + lokalny numer telefonu

Najnowsze recenzje

+48726098785

Spam i próba wyłudzenia podaje się za pge

+3548210869

Szukam informacji o tym numerze, nie odebrałem, pozdrawiam

+14013606799

Podejzenie spam

+12674234651

Podejrzewam spam

+15598852757

Bo podejrzenie spamu

+79526074716

Rosyjska propaganda, łamana polszczyzna i szkalowanie Ukraińców. Putinowi mięknie już faja.

+923436946119

Hello Wkdiekd

+48663560330

Pomocna osoba

Numery Kierunkowe Kraje NANP

Szukasz numeru kierunkowego dla kraju NANP? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki numerów kierunkowych i dowiedz się, który numer kierunkowy należy do danego stanu lub kraju .


Wszystkie numery kierunkowe krajów NANP