Polska Wyszukiwanie Co To Za Numer

Numer telefonu: +48786279196
(0786279196, 0048786279196)

Wyświetlenia: 42
Opinie: 16
0.0
Groźba
20 maj 2021
Strasz_ windykacj_ za niezap_acon_ fatur_,totalna _ciema!!!
Groźba
12 maj 2021
Oszustwo. Dzwoni kobieta, powo_uje si_ na firm_ _ci_gaj_c_ nale_no_ci w imieniu Panoramy Biznes. Powo_uje si_ na umow_ telefoniczn_ z 2014 o umieszczeniu reklamy(nie mia_am w tym roku nawet pomys_u na w_asna firm_) Niby wysy_ali monit bo niezap_acona faktura z sierpnia tego roku. Bzdura!!! Nie dajcie si_ nabra_.. Wpisujcie kolejne komentarze w celu ochrony innych. Pozdrawiam. Jak ludzie mog_ spa_ z takim sumieniem.
Groźba
22 kwi 2021
Tak jak wszyscy Pa_stwo wy_ej, pr—bowano sprzeda_ mi lew_ faktur_
Groźba
28 mar 2021
Pani Zaj_c Katarzyna z NAWIO pr—buje wy_udzi_ pieni_dze za rzekoma reklam_ samoprzd_u_aj_ca si_. Twierdzi, _e dokumenty mo_e przys_a_ kurirem za potwierdzeniem odbioru co jest oczywi_cie jawn_ pr—ba wy_udzenia pieni_dzy. Pani Z. nie przysy_a nic na maila i nie odbiera telefon—w. Je_li i Tobie si_ to zdarzy_o koniecznie zg_o_ t_ spraw_ na Policj_ osobi_cie z_o_enie zeznania trwa 15 minut.
Groźba
12 mar 2021
Wyciskanie faktury za us_ugi, kt—re si_ podobno przed_—_yly po darmowym okresie. OSZU_CI
Groźba
11 mar 2021
Pani Katarzyna - tak si_ przedstawi_a , chcia_a pieni__ki , tak za us_ug_ z 2015 roku - bo 2014 wyrazi_em pono_ zgod_ ... Niestety gdy poprosi_em o podstawowe dokumenty w takich sprawach skwitowa_a _e skontaktuje si_ ze mn_ jej kierownik ... do tej pory cisza ... Jak ona my_la_a , _e tak poprostu zap_ac_ jej prawie 400 z_ bo ona ma cos przed sob_ - jak__ faktur_ , i co mia_em poprosi_ o nr rachunku gdzie wys_a_ kase ? Naiwni mierz_ innych w_asn_ miar_ ...
Neutralny
04 mar 2021
dzwoniono do mnie dzi_ 17.05.2017 to samo niby firma windykacyjna niby za przed_u_enie reklamy chcieli wys_ac kuriera jak zostali 'pogonieni' to sparwa ma p—j__ do kierownika.... Oszu_ci uwa_ajcie
Groźba
24 lut 2021
Dzwoni_a kobieta z firmy przedstawi_a si_ Nawio - pono_ _ci_gaj_ca d_ugi za niezap_acone faktury oczywi_cie nigdy _adnej faktury nie dostali_my na firm_ itd. Kobieta bardzo arogancka, niegrzeczna, nieuprzejma, ka_de s_owo jak z musu wypowiadane i pr—buj_ca w_adczym tonem i rozkazami prowadzi_ rozmow_. Zero kultury i jakiegokolwiek obycia w stosunku do rozm—wcy. Tragedia _e chamstwem pr—buje si_ rozmawia_ i wy_udza_ pieni_dze.
Groźba
01 lut 2021
Prawie dali_my si_ nabra_. dzisiaj dzwoni_ do mnie ten numer i chcia_ wy_udzi_ prawie 400 z_. ciekawe ilu ludzi da_o si_ nabra_.
Groźba
26 gru 2020
Kolejny przypadek wy_udzenia nale_no_ci za rzekom_ umow_ zawart_ w 2014 roku bezp_atnie na rok przed_u_aj_c_ si_. Kobieta niegrzeczna. W ko_cu si_ roz__czy_a. Powo_ywa_a si_ na Panoram_ Biznesow_.

Przejrzeć 0786279196 ( +48786279196 )

Czy dzwonisz pod ten numer? Pomóż innym, zostawiając opinię.

Numer lokalny: +4878 - 6279196 Polska Telefon dzwonił: +48786279196

Polska: +48786279196 | 0786279196

Numer kierunkowy:
78
Czas Lokalny:
Lokalna Strefa Czasowa:
Europe/Warsaw
Miasta używające +4878 :
  • Mobile Phone

Polska Dane o Kraju

Kod kierunkowy kraju:
Kod wyjścia:
00
Kody ISO:
PL/POL
Stolica:
Warsaw
Łączna Populacja:
38,500,000
Kontynent:
Europe
Czas Lokalny:
Europe/Warsaw

Jak zadzwonić na telefon komórkowy Polska z:

Międzynarodowe Numery Kierunkowe

Jak zadzwonić z Polska do

Jak zadzwonić wewnątrz Polska

Polska Numer telefonu:
+ 48 + Numer kierunkowy + 7-cyfrowy + lokalny numer telefonu

Najnowsze recenzje

+48726098785

Spam i próba wyłudzenia podaje się za pge

+3548210869

Szukam informacji o tym numerze, nie odebrałem, pozdrawiam

+14013606799

Podejzenie spam

+12674234651

Podejrzewam spam

+15598852757

Bo podejrzenie spamu

+79526074716

Rosyjska propaganda, łamana polszczyzna i szkalowanie Ukraińców. Putinowi mięknie już faja.

+923436946119

Hello Wkdiekd

+48663560330

Pomocna osoba

Numery Kierunkowe Kraje NANP

Szukasz numeru kierunkowego dla kraju NANP? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki numerów kierunkowych i dowiedz się, który numer kierunkowy należy do danego stanu lub kraju .


Wszystkie numery kierunkowe krajów NANP